Neste Oil

 

Lupa johtaa

Työnantajan tarjoama esimiesvalmennus antoi Lauri Heinoselle ja
Arto Flinkille hyvät eväät oman tiimin luotsaamiseen.

Neste Oilin ICT-yksikössä toimiva team leader LAURI HEINONEN, 33, ja Porvoon jalostamolla työskentelevä tuotantomestari ARTO FLINK, 30, ovat tietoisesti hakeutuneet esimiestehtäviin. Heinonen näkee olevansa esimiehenä ennen kaikkea vastuussa siitä, että hänen tiimiinsä kuuluvilla asiantuntijoilla on kaikki valmiudet hoitaa oma tonttinsa hyvin.

"Esimiespaikalta huomaa, miten
omalla johtamisella
voi vaikuttaa
valmiiseen
tuotteeseen."

– Mahdollistan sujuvan työnteon esimerkiksi ratkomalla eteen tulevia aikatauluihin ja työn priorisointiin liittyviä ongelmia. Pääosin alaiseni ovat kuitenkin hyvin itseohjautuvia. Tuotannon puolella työskentelevän Flinkin toimenkuva esimiehenä painottuu enemmän päivittäisten tehtävien organisointiin.

– Vastaan siitä, mikä ryhmäni työ minäkin päivänä on ja miten sitä lähdetään tekemään.

Flink ja Heinonen ovat kumpikin suorittaneet Neste Oilin uusille esimiehille tarkoitetun Licence to Lead -valmennuskokonaisuuden, jossa käydään läpi muun muassa esimiehen roolia yksilöiden ja suorituksen johtajana, käytännön työoikeutta, tulos- ja kehityskeskusteluja sekä esimiestyön haastavia tilanteita. Molemmat kiittelevät työnantajan tarjoamia monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja koulutusten aitoa hyödyllisyyttä.

– Mieleen on painunut esimerkiksi harjoitus, jossa opeteltiin toisen ihmisen kuuntelemista. Ammattitaitoisesti vedetyistä valmennuksista jäi käteen monia muitakin tärkeitä oppeja, Heinonen kertoo.
Mistä sitten löytyy esimiehen motivaatio? Flink arvostaa esimiesaseman tuomaa kokonaiskäsitystä ja vaikutusmahdollisuuksia työn lopputulosten suhteen.

"On hienoa
nähdä, kuinka
monenlaisista
ihmisistä
koostuva
porukka toimii
yhdessä."

– Esimiespaikalta huomaa, miten omalla johtamisella voi vaikuttaa positiivisesti ryhmän yhteisen työpanoksen kautta syntyvään valmiiseen tuotteeseen.

Heinosta motivoi hyvä tiimi.

– On hienoa nähdä, kuinka todella monenlaisista ihmisistä koostuva porukka toimii yhdessä haastavasta ympäristöstä ja ajasta huolimatta.
Yksi Neste Oilin neljästä perusarvosta on vastuullisuus. Heinosen mukaan tämän voi ymmärtää vastuuna omasta työstä ja alaisten hyvinvoinnista: tiimistä täytyy pitää huolta. Flink puolestaan pääsee tehtävässään öljynjalostamolla konkreettisesti vaikuttamaan esimerkiksi tuotannossa syntyviin päästöihin.

– Jos katsoisin tiettyjä asioita läpi sormien, sillä olisi suoraan seurauksia ympäristölle. Myös työssä käytettävien laitteiden turvallisuudesta huolehtiminen on todella tärkeää.

Parempaa johtamista järjestelmällisellä esimiestyön kehittämisellä

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisohjelmamme Leading for the Future käynnistyi vuonna 2006. Erilaisista valmennuskokonaisuuksista koostuvan ohjelman tarkoituksena on tukea esimiestehtävissä toimivia näiden käytännön työssä ja taata laadukas päivittäinen johtaminen koko organisaatiossa, kertoo HR-asiantuntija MIRKKA RAJAHALME Neste Oilista. Valmennusta on tarjolla aina uuden esimiehen peruskoulutuksesta syventäviin, yksittäisiin johtamisen osa-alueisiin keskittyviin valmennuksiin saakka.

Esimiesvalmennus tuo yhteen ihmisiä Neste Oilin eri toiminnoista ja paikkakunnilta. Nämä kohtaamiset antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia, auttavat vahvistamaan yrityskulttuuria ja edistävät hyvien käytäntöjen leviämistä talon sisällä. Esimiesten valmentaminen on myös osa Neste Oilin strategiaviestintää ja strategian jalkautusta.

– Tiiviisti liiketoimintaan, strategisiin tavoitteisiin ja yrityksen arvoihin linkittyvät valmennukset auttavat esimiestä näkemään oman tiiminsä merkityksen koko organisaation kannalta, Rajahalme toteaa.

– Jokapäiväisen johtamisen kautta tämä näkemys välittyy myös alaisille. Päämääränä on varmistaa, että jokainen nesteoililainen tietää omat tehtävänsä ja tavoitteensa sekä mitä osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Neste Oilissa johtamisen tasoa seurataan henkilöstötutkimuksen yhteydessä koostettavan johtamisindeksin avulla. Sekä indeksin positiivinen kehitys Leading for the Future -ohjelman aikana että valmennuksissa kerätty hyvä palaute osoittavat, että päätös satsata esimiestyöhön on ollut oikea.

^ Sivun ylälaitaan

Neste Oil

Digium

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen, uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin tuotannossa. Yhtiö on sitoutunut maailmanluokan toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin.

www.nesteoil.fi