Neste Oil

 

Työn alla tulevaisuuden Helsinki

Sami Haapasen työ on ainutlaatuinen kiinteistöalan näköalapaikka, jossa
luodaan parempaa kaupunkiympäristöä helsinkiläisille.

Uusi, urbaani Jätkäsaaren kaupunginosa nousee lähivuosina Helsingin eteläkärkeen, avomeren äärelle. Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana iso joukko kaupungin työntekijöitä eri aloilta. Yksi heistä on kiinteistöviraston kehittämislakimies SAMI HAAPANEN, 32. Haapasen tehtävänä Jätkäsaari-hankkeessa on edustaa Helsinkiä maanomistajana ja huolehtia siitä, että kaupungin omistamia alueita käytetään tuottavasti, tehokkaasti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

"Omatunto pysyy kunnossa, kun
voi samanaikaisesti säästää verorahoja
ja parantaa kaupunkilaisten
arkea."

– Meillä keskitytään projektien kokonaishyötyyn kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta, pitkällä aikavälillä. Se on yksi tämän homman rikkauksista, mutta myös iso haaste.

Laatunäkökohdat korostuvat usein päätöksenteossa taloudellisia enemmän, vaikkei rahallinen puolikaan missään tapauksessa ole yhdentekevä.

– Omatunto pysyy kunnossa, kun voi järkevällä kaupunkirakentamisella sekä säästää verorahoja että parantaa kaupunkilaisten arkea, Haapanen kehaisee.

Hyvä esimerkki taloudellisten ja muiden hyötyjen yhdistämisestä on Jätkäsaareen suunniteltu jätteiden putkikeräysjärjestelmä, jonka valmistelussa Haapanenkin on vahvasti mukana. Uutta teknologiaa käyttävä järjestelmä laittaa roskat kulkemaan maanalaisia putkia pitkin, jolloin jäteautojen ei tarvitse kiertää kaduilla. Liikenteen ja ympäristöhaittojen väheneminen parantaa alueen asuinviihtyvyyttä, minkä lisäksi järjestelmä on käyttökustannuksiltaan huomattavasti perinteisiä menetelmiä edullisempi.

Julkiseen sektoriin liitetään herkästi negatiivisia mielikuvia esimerkiksi vahvasta byrokratiasta. Haapanen myöntää, että asiat etenevät joskus hitaasti toimintaa säätelevien lakien ja johtosääntöjen vuoksi.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö täällä voitaisi tarvittaessa tehdä nopeitakin ratkaisuja. Lisäksi työn tulosten mittakaava ja vaikuttavuus kompensoivat kyllä prosessien pitkäkestoisuutta.
Haapasen mukaan hänen pestinsä on todellinen kiinteistöalan näköalapaikka.

– Harva, jos mikään, yksityinen firma pystyy tarjoamaan näin monipuolisia töitä tällä alalla. Käsiteltävät hankkeet ovat todella isoja, ja teen jatkuvasti töitä hyvin monien eri asiantuntijatahojen ja -tehtävien kanssa.

Työn jälki myös näkyy.

– Totta kai se palkitsee, kun kuljen tuolla kaupungilla ja mietin, että tämänkin rakennushankkeen toteutumiseen olen itse vaikuttanut.

 

^ Sivun ylälaitaan

Helsingin kaupunki

Digium

Helsingin kaupunki tarjoaa töitä useiden eri alojen nuorille osaajille ja kokeneille asiantuntijoille. He huolehtivat kaupunkilaisten hyvinvoinnista, palveluista, arjen toimivuudesta ja pääkaupunkimme kehittämisestä. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 39 000 työntekijää.

www.helsinkirekry.fi