OP-Pohjola

 

Suomalainen pankkiryhmä, kansainväliset tehtävät

Työtehtävissä onnistumisesta palkitaan OP-Pohjola-ryhmässä yhä kiinnostavammilla haasteilla.

TARJA PITKÄNEN luotsaa Pohjola Pankissa Cash Management ja kansainväliset palvelut -osastoa. Suuri osa työajasta kuluu osaston yksiköiden asioiden edistämiseen niin pankissa sisäisesti kuin sen ulkopuolellakin. Kansainvälisyys on vahvasti mukana arjen tekemisissä.

"Laaja työnkuva ja monimuotoinen tekeminen vaativat osaamisen jatkuvaa kehittämistä."

- Olemme lähellä asiakasta toimiessamme Suomesta käsin, mutta pystymme hoitamaan asiakkaidemme tarpeet myös tuhansien kilometrien päässä, Pitkänen kertoo.

70 henkilön asiantuntija- ja asiakaspalveluorganisaatiossa riittää haastetta ja uuden oppimista myös johtajalleen: osasto koostuu kolmesta erilaisesta yksiköstä, joiden tekemiset poikkeavat toisistaan. Cash Management- ja Trade Finance -yksiköissä keskitytään myyntiin ja asiakaspalveluun, Financial Institutions -yksikössä puolestaan hoidetaan suhteita ulkomaisiin pankkeihin. Tässä ympäristössä toimiminen motivoi kehittymään jatkuvasti.

- Koen yhdeksi työni parhaista puolista laajan työnkuvan ja monimuotoisen tekemisen. Se vaatii laajaa osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Organisaationi asiantuntijat ovat omien osa-alueidensa vahvoja osaajia ja itse saan keskittyä valmentavaan johtamiseen. Työn suola on organisaatiossa tapahtuvat onnistumiset sekä alaisten osaamisen kehittymisen seuraaminen. Nämä mahdollistavat työntekijän palkitsemisen ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen.

Tarja Pitkänen on työskennellyt OP-Pohjola-ryhmässä reilun seitsemän vuoden ajan. Hän aloitti kansainvälisten kassanhallintapalveluiden parissa tiiminvetäjänä työskennellen tässä tehtävässä kolmen vuoden ajan. Seuraavana tarjolla oli haaste Cash Management -yksikön yksikönpäällikkönä. Puolentoista vuoden jälkeen häntä pyydettiin nykyiseen tehtävään pankinjohtajaksi Cash Management ja kansainväliset palvelut -osastolle.

Pitkänen kiittää työnantajaansa aidosta mahdollisuudesta kehittyä uusien haasteiden myötä. Lisäksi hän arvostaa sitä, että aikaa jää haastavasta työstä huolimatta myös perheelle ja vapaa-ajalle.

- Näen OP-Pohjola-ryhmässä dynaamisen organisaation, jolla on vahva halu kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa. Mielestäni ymmärrämme hyvin henkilöstön merkityksen voimavarana ja panostamme vahvasti osaamisen kasvattamiseen. Ylipäänsä ryhmämme arvot näkyvät hyvin jokapäiväisessä tekemisessämme: yhdessä menestymisen lisäksi toimimme ihmisläheisesti ja vastuullisesti.

 

^ Sivun ylälaitaan

OP-Pohjola

Digium

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen johtava finanssiryhmä, yli 4 miljoonan asiakkaan pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen asiantuntija. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat yli 200 itsenäistä osuuspankkia, kehittämis- ja palvelukeskus OP-Keskus sekä pörssinoteerattu finanssipalvelukonserni Pohjola.

OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa haastavia työtehtäviä ja monipuolisia kehittymismahdollisuuksia asiantuntija- ja esimiesuralle.

op.fi/rekry